فهرست دسته بندی ها :

کنترل کننده اینورتر خورشیدی & کنترل کننده انرژی خورشیدی

مشاهده بیشتر درباره ما

Waseem Syawaludin

5000W: من برای حدود دو هفته استفاده کرده ام. من همزمان دو بار مو خشک کن و دوشش 1200 وات کار می کنم، همه کار می کنند.

بیش